Addressing Social Challanges.jpg Addressing Social Challanges.jpg

SOSYAL ZORLUKLARIN
ÇÖZÜMÜ

Our People: The Source of our Strength and Success

We live in an interconnected world where the business of global companies connects and brings prosperity to people and societies. Advancing human rights and ensuring a just transition to a zero-carbon economy are at the heart of MSC business. Our social impact extends beyond our diverse workforce and includes our business partners with whom we work to build a sustainable supply network.

We address social challenges by advancing human rights; promoting diversity, equity and inclusion; and engaging our supply chain.

Addressing social challenges pillar 2023.jpg
İş ve İnsan Hakları Çalışmalarını İyileştirme
MSC, değer zincirinin tamamında sorumlu iş uygulamalarını desteklemek ve insan haklarını iyileştirmek için ana paydaşlarla birlikte çalışır.

Denizcilerimizin sağlığını, güvenliğini ve refahını korumak önceliğimizdir. Yük sahipleri, resmî olmayan kuruluşlar, denizcilerin temsilcileri ve diğerleriyle etkileşimde bulunarak, değiştirildiği haliyle 2006 tarihli ILO Deniz İşçiliği Teamülü doğrultusunda İnsan Hakları Durum Tespit süreçlerinde denizciler için insan hakları standartlarını karşılamak üzere gerekli farkındalığı oluşturmak amacıyla müşteriler ve iş ortakları ile iş birliği yaparız.
İş Gücümüzü Geleceğe Hazırlıyoruz
En değerli varlığımızın gücümüzü ve başarılarımızı borçlu olduğumuz ekip arkadaşlarımız olduğuna inanan MSC ailesi olarak beşeri sermayeye yatırım yapmanın ve personelimizi geleceğe hazırlamanın öneminin farkındayız. Hem deniz hem de kıyı personelimizin enerji alanında yaşanan dönüşümler ve sektörümüzün geçirmekte olduğu evrim sürecinin yarattığı yeni fırsatları avantaja dönüştürebilmeleri için dijitalleşme ve otomasyon dahil olmak üzere tüm gerekli araçlara, bilgi birikimine ve yetkinliğe sahip olmasına önem veriyoruz.

Sektörümüzü karbondan arındırma çabaları doğrultusunda sürecin eşitlikçi ve adil bir şekilde yürütülebilmesinde bize de sorumluluk düşüyor. Küresel iş gücümüze eğitim, yeni beceri kazanımı ve beceri tazeleme olanakları sunulması da bunun bir parçası.

En büyük önceliğimiz, ekip üyelerimizin çalıştığı ortamların sağlıklı ve güvenli olmasıdır. Öncelikli amacımız, önleme odaklı bir kültürün yerleşmesi ve küresel çapta her bir çalışanımızın hem ruh hem beden sağlığının desteklenmesidir.

En yeni Sürdürülebilirlik Raporumuzu kaçırmayın

2023 raporunu indirin

Taahhüdümüz hakkında daha fazla bilgi edinin

MSC Ortaklıkları Daha fazla bilgi edinin
Lojistikte Karbonsuzlaştırmanın Sağlanması Daha fazla bilgi edinin
Kapsayıcı ticaret teşviki Daha fazla bilgi edinin