fostering inclusive trade 2023 mobile.jpg fostering inclusive trade 2023 desktop.jpg

KAPSAYICI
TİCARET TEŞVİKİ

Supporting Economic Growth and Building Resilience

The global economy relies on transport and logistics to enable trade, generating growth and social prosperity. MSC is in a unique position to create value by connecting local communities, facilitating access to a global market and supporting customers through resilient and disruption-free supply chains.

We foster inclusive trade by contributing to economic growth; building resilience across the global value chain; and developing local capacity and know-how.

Fostering inclusive trade pillar 2023.jpg
Dünyanın Her Yeriyle Bağlantı Kurarak Değer Yaratıyoruz

Taşımacılık ve lojistik, küresel ticaretin bel kemiğidir ve MSC, bağlantılar oluşturarak dünyanın her yerinde ekonomileri güvence altında almaya yardımcı olur. Ticarete olanak sağlama sağlama, yerel işletmeleri küresel pazarlarla buluşturma ve sürdürülebilir, kapsayıcı büyüme elde etme yolunda ekonomileri destekleme konusunda kararlıyız.

Güçlü tedarik zincirleri olmadan insanlar gerçekten başarılı olmak için ihtiyaç duydukları temel mallara erişemez. Özellikle kriz zamanlarında, kritik önem taşıyan malların ve tıbbi malzemelerin topluluklara güvenle ve zamanında teslim edilmesini sağlayarak, gelecekte büyüme elde etmek, dayanıklılık kazanmak ve eşitsizliği azaltmak için gereken güçlü temelleri oluşturmayı taahhüt ediyoruz.

Zayıf ekonomileri güvence altına almanın yanı sıra işle ilgili ve ticari avantajların adil şekilde dağıtılmasını desteklemeye de eşit ölçüde odaklanıyoruz. Uzak ve hassas bölgelere ticari erişimi kolaylaştırmada önemli bir rol oynuyoruz. Böylece, sınırlar ötesinde tutarlı mal akışı sağlıyor ve yerel işletmelerin güvendiği pazar bağlantılarını sürdürüyoruz.

Lojistik Ekosistemleri Aracılığıyla Yerel Sektörü Geliştirme

Gelişen ticaret akışlarını kolaylaştırmak, temel ürün ve hizmetlere erişimi potansiyel olarak etkileyen kesintileri azaltmak için sürekli olarak çözümleri uyarlıyor, yeniliyor ve bunlara yatırım yapıyoruz. Bu sayede, gelişen pazarlardaki küçük ve orta ölçekli kuruluşlar için ticari erişim sağlıyoruz.

Özellikle uzak veya karayla çevrili ülkeler gibi, ulusal gayri safi yurtiçi hasıla büyümesi için bağlantıların hayati önem taşıdığı ve genellikle ithal ürünlere bağımlılıkları nedeniyle daha yüksek taşımacılık ücretleri görülen yerlerde MSC'nin odak noktası, günümüzün giderek daha karmaşık ve parçalı hale gelen tedarik zincirlerine hitap etmek için intermodal çözümler ve lojistik merkezleri aracılığıyla güvenli ve güvenilir liman bağlantıları sağlamaktır.

En yeni Sürdürülebilirlik Raporumuzu kaçırmayın

2023 raporunu indirin

Taahhüdümüz hakkında daha fazla bilgi edinin

Lojistikte Karbonsuzlaştırmanın Sağlanması Daha fazla bilgi edinin
Sosyal Zorlukların Çözümü Daha fazla bilgi edinin
Sürdürülebilirlik Daha fazla bilgi edinin