MSC GEMI GERI
DÖNÜŞÜM POLITIKASI

MSC'de, çalışma ömürlerinin sonunda gemilerimizin güvenli, sürdürülebilir ve sorumlu bir şekilde geri dönüştürülmesini sağlama konusunda son derece duyarlıyız.

Sektörümüzdeki yok oluş mücadelesinin farkındayız ve çalışma ve insan haklarına saygıyı teşvik etmeye ve MSC gemilerinin geri dönüştürüldüğü tersanelerde çalışanlar da dâhil olmak üzere tedarik zinciri ortaklarımızın refahını desteklemeye kararlıyız. Yeni yapılardan operasyonlara ve söküm işlemlerine kadar bir geminin yaşam döngüsünün tüm aşamalarında geri dönüşümü dikkate alıyor ve mümkün olan her yerde döngüsel ekonomi ilkelerini sürece entegre ediyoruz.

MSC'ye ait bir gemi operasyonel ömrünün sonuna geldiğinde, yerel gemi geri dönüşüm sektörünü destekleyerek olumlu bir katkı sağlamaya çalışıyoruz. Gemi geri dönüşümüyle ilgili faaliyetler; tersanelerde çalışan insanların geçimlerini sağlamaya yardımcı olmanın yanı sıra, çevredeki toplulukların geri dönüştürülmüş malzemelerin satışıyla ilgili yerel ticari faaliyetlerden yararlanmasıyla yerel ekonomide kalkınma sağlar. Ayrıca, Hindistan'ın Alang kentine Avrupa Birliği delegasyonu ziyaretlerine katılım da dâhil olmak üzere, güvenli ve sorumlu bir gemi geri dönüşüm sektörünü teşvik etmek için tersanelerdeki koşulları iyileştirmek üzere diğer paydaşlarla da iletişim hâlinde kalmaya özen gösteriyoruz.

Gemilerimizi operasyonel ömürleri boyunca izliyor ve gemilerimizin ömrünün sonuna yaklaşıp yaklaşmadığını kontrol etmek için tersanelerde yıllık denetimler ve incelemeler yapıyoruz. MSC, söküm işlemi sırasında güvenli çalışma koşulları ve uygulamalarının yanı sıra uygun atık yönetimi ve tüm tehlikeli maddelerin taşınmasını sağlamak için tersaneden düzenli raporlar alır.

Geri dönüşüm sürecimiz, Hong Kong Gemilerin Emniyetli ve Çevreye Duyarlı Geri Dönüşümü Sözleşmesi'nin teknik hükümlerine uyumlu olduğu sertifikalandırılmış, tersanelerin seçimini şart koşan MSC Gemi Geri Dönüşüm Politikası’na uygun olarak yürütülür. Bir MSC gemisinin daha fazla ticaret için satıldığı durumlarda, alıcının Hong Kong Sözleşmesi standartlarına göre emniyetli ve çevreye duyarlı geri dönüşüm uygulamalarını benimsemesini şart koşuyoruz.

Taahhüdümüz hakkında daha fazla bilgi edinin

Sürdürülebilirlik Daha fazla bilgi edinin
Lojistikte Karbonsuzlaştırmanın Sağlanması Daha fazla bilgi edinin
Kapsayıcı ticaret teşviki Daha fazla bilgi edinin